Almänna Villkor

Beställning

Beställning ska göras via hemsidan webshopen.
När du klickar på köp-knappen så ingår du ett avtal med Mayor Ekeblad. Omgående efter att du gjort din beställning sänds en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är viktigt att du kontrollerar att orderbekräftelsen är riktig. Om du inte får någon orderbekräftelse, eller om den på något sätt är felaktig ber jag dig kontakta mig omgående via e-mail: annalena@mayorekeblad.se

Pris

Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %. Moms utgår vid samtliga beställningar där kunden är konsument och bosatt i en medlemsstat i EU.

Betalning

Vid beställning genom Hemsidan accepterar vi betalning via Klarna. För betalning med kort följ de instruktioner på Hemsidan som lämnas vid betalningen.

Säkerhet

Jag erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Jag samarbetar med Klarna som uppfyller kraven på PCI DSS. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen.

Leverans

Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad varierar beroende på land och typ av varor. Vid frågor kontakta mig via e-mail: annalena@mayorekeblad.se

Frakt

Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnad för frakt tillkommer och betalas av dig. Fraktkostnaden framgår i kassan.

Leveranstid

För lagerförda varor är normal leveranstid en – tre arbetsdagar om varan ska skickas inom Sverige och du har angivit ditt mobiltelefonnummer korrekt, om inget annat framgår i informationen om produkten.
För tavlor, vissa bruksföremål och leveranser till andra länder än Sverige gäller andra leveranstider. Paketet ligger endast kvar hos utlämningsstället under 14 dagar från ankomstdatum, inom vilken tid du måste hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till oss. Ibland kan en försändelse delas upp i två paket och får då två separata aviseringar från speditören. Notera att vi debiterar en avgift för ej uthämtade paket, se Returvillkor.

Som kund ansvarar du för korrekt leveransinformation. Om din order returneras på grund av felaktig leveransinformation ska kunden stå för fraktkostnaden för extra försändelse.
Jag reserverar mig för slutförsäljning. Skulle bara en del av ordern finnas meddelas kunden via e-mail.
Dröjsmål i leverans

Även om jag gör mitt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber jag dig kontakta mig omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Kontakta mig omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom viss tid: annalena@mayorekeblad.se

Transportskador

Jag har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Vi ber dig därför att vid mottagandet undersöka om varan eller förpackningen har några skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller, om du upptäcker dem efter leveransen, så snart som möjligt till mig via e-mail: annalena@mayorekeblad.se

Uthämtade paket och leveransförhinder

Levererade paket ligger kvar hos utlämningsstället under 14 dagar från ankomstdatum, inom vilken tid du måste hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till mig. Var uppmärksam på att hela din order hämtats ut. Ibland kan en försändelse delas upp i två paket och får då två separata aviseringar från speditören.

Vid outhämtade paket debiterar jag en avgift om 300 kr för paket som skickats inom Sverige och 500 kr för paket som skickats till annat land, vilket motsvarar våra kostnader för frakt, returfrakt och hantering.
Om du inte har möjlighet att ta emot en leverans eller avhämta din vara ber vi dig att kontanta mig för en diskussion, omleverans eller avhämtning: annalena@mayorekeblad.se

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du underlåter att ta emot varan efter avisering har jag rätt att ta ut en avgift för rimliga lagerkostnader och andra kostnader som kan uppstå för mig.
Om leverans eller avhämtning uteblir genom att du underlåter att ta emot varan efter avisering har vi rätt att se din underlåtelse som en avbeställning av varan. Jag kommer då återbetala köpesumman med avdrag för leverans- och returfraktkostnad samt eventuell fakturaavgift.

Ångerrätt

Min målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos mig. Handlar du från min webshop har du därför enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ditt köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från att du har tagit emot den. Vid delleveranser börjar ångerfristen om 14 dagar räknas då du tagit emot den sista leveransen.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela mig detta, se min kontaktinformation längre ner. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar ditt meddelande om att du önskar utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Meddelandet måste klart och tydligt ange ditt beslut att frånträda avtalet, alltså ångra köpet. Jag ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Ångerrätten gäller inte för varor som är tillverkade efter dina särskilda önskemål eller varor som på annat sätt på grund av din beställning har fått en tydlig personlig prägel, t.ex. specialbeställda tavlor, personliga halsband eller bakverk i betong.
Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan till mig, se kontaktinformation längre ner. Du måste sända tillbaka varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. För att du ska hinna fullfölja din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar varan innan ångerfristen gått ut.

Du får självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde och vi har rätt att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Du får själv stå för kostnaden för returfrakten. För att minska denna kostnad erbjuder jag dig möjligheten att använda våra förbetalda returfraktsedlar, till en kostnad motsvarande den ursprungliga leveranskostnaden. Jag mailar returfraktsedeln till dig om du önskar. Detta erbjudande gäller dock inte vid köp av tavlor eller bruksföremål. Vänligen kontakta mig för närmare information.

Produktreturer skickas till:
Anna Lena Mayor Ekeblad
Pontus Wiknersgatan 1A
41132 Göteborg
(Notera att jag inte har möjlighet att ta emot varor som skickas till någon annan adress.)

Vänligen notera att du ansvarar för att varan inte skadas eller försvinner under returfrakten. Vi ber dig därför säkerställa att varan är väl emballerad samt, om nödvändigt, försäkrad. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.
Packa varan/varorna som du vill returnera, gärna i originalemballaget. Ange ditt ordernummer och kontaktuppgifter så att jag har möjlighet att nå dig vid eventuella oklarheter.

Återbetalning

Om du ångrar ditt köp kommer jag att betala tillbaka dig inom 14 dagar från det att jag mottagit returen. Jag har rätt att göra avdrag för eventuell värdeminskning. Jag kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv använt vid köpet.
Har du några frågor – kontakta mig via e-mail: annalena@mayorekeblad.se

Reklamation

Reklamation av fel på vara samt fel eller dröjsmål i leverans ska meddelas mig inom skälig tid från det att du upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet. Två månader anses alltid vara inom skälig tid. Jag rekommenderar att du gör en eventuell reklamation skriftligen, via e-post eller brev, kontaktuppgifter hittar du längre ner.
Sker inte reklamation inom skälig tid från det att felet upptäckts, eller borde upptäckts, samt inom tre år från det att du tog emot varan förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Anna Lena Mayor Ekeblad.
Vid godkänd reklamation ersätts du för samtliga dina kostnader i anledning av reklamationen, bland annat returfrakt.

Force Majeure

Mayor Ekeblad befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför min kontroll och som jag skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder jag skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför vår kontroll och som väsentligen inverkar på vårt rätta fullgörande av avtalet.

Kundservice

Om du har några frågor, om något har blivit fel i leveransen eller om du av någon annan anledning önskar nå mig så kan du kontakta mig enligt följande:

Mobil: 46 708 98 88 95


E-post: annalena@mayorekeblad.se

Postadress:
Anna Lena Mayor Ekeblad
Pontus Wiknersgatan 1A
41132 Göteborg, Sverige